The granger causality relationship between human development and economic growth

The case of Norway

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i6.902

Abstract

The Human Development Index (HDI), which measures a country’s human development level, considering the health, education and income indicators of countries has been published in the Human Development Report each year since 1990 by the United Nations Development Programme. Norway, which is a highly developed country, was at the top of the Human Development Index. Therefore, the aim of this study is to evaluate Norway’s human development performance. In this context, the relationship between human development and economic growth has been examined at empirical level for Norway for the period between 1990-2017. In the study, firstly, ADF and PP unit root tests were performed. Then, Granger causality analysis was applied. According to the results of Granger causality analysis there is a one-way causality relationship from human development to economic growth.

References

Abraham, T. W. & Ahmed, U. A. (2011). Economic Growth and Human Development Index in Nigeria: An Error Correction Model Approach, International Journal of Administration and Development Studies, University of Maiduguri, Nigeria, 2(1), 239-254, ISSN: 2141-5226.

Akçiçek, A. (2015). 2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı. Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü.

Al-Hilani, H. (2012). HDI as a Measure of Human Development: A Better Index than the Income Approach?, IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM), 2(5), 24-28. https://doi.org/10.9790/487X-0252428.

Anand, S. & Ravallion, M. (1993). Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services, Journal of Economic Perspectives, 7(1), 133-150. https://doi.org/10.1257/jep.7.1.133.

Anderson, B. Curristine, T. & Merk, O. (2016). Budgeting in Norway, OECD Journal on Budgeting, 6(1), 7-45.

Aydın, M. (2019). İnsani Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 33-42.

Balcı, E. & Özcan, S. (2019). İnsani Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki İlişki: OIC Ülkeleri Üzerinde Bir Analiz, Sakarya İktisat Dergisi, 8(3), 222-235.

Becherair, A. & Tahtane, M. (2017). The Causality between Corruption and Human Development in MENA Countries: A Panel Data Analysis, East-West Journal of Economics and Business, XX(2), 63-84.

Bolat, B. A. & Çilan, Ç. A. (2007). İnsani Gelişme İndeksi Bileşenleri Açısından Gelişmekte Olan Ülkelerin Diskriminant Analizi İle Karşılaştırılması, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS. Türkiye, 223-234.

Bundala, N. (2012). Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism: An Empirical Approach. MPRA Paper No. 47648.

Buxrud, B. & Fangen, K. (2017). Norwegian National Day Oratory: Constructing and Reconstructing a National We. Nations and Nationalism, 1-20. https://doi.org/10.1111/nana.12346.

Chikalipah, S. & Makina, D. (2019). Economic Growth and Human Development: Evidence from Zambia, Sustainable Development,27, 1023-1033. https://doi.org/10.1002/sd.1953.

Costantini, V. & Monni, S. (2005). Sustainable Human Development for European Countries, Journal of Human Development, 6(3), 329-351. https://doi.org/10.1080/14649880500287654.

Çiçek, H. G. & Çiçek, S. (2012). Norveç Yerel Vergi Sistemi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 201-222.

Daniela-Mihaela, N. & Oana-Georgiana, C. (2015). Correlations between Human Development and Economic Growth, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1, Volume I/2015, 118-122.

Doğan, E. M. & Tatlı, H. (2014). İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında Türkiye’nin Dünyadaki Yeri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 99-124.

Elistia & Syahzuni, B. A. (2018). The Correlation of the Human Development Index (HDI) Towards Economic Growth (GDP Per Capita) in 10 ASEAN Member Countries, Journal of Humanities and Social Studies, 02(02), 40-46. https://doi.org/10.33751/jhss.v2i2.949.

Finansdepartmentet. (2009). Long-term Perspectives for the Norwegian Economy.

Grytten, O. H. (2014). Growth in Public Finances as Tool for Control: Norwegian Development 1850-1950. NHH Dept. of Economics Discussion Paper No. 15. https://doi.org/ 10.2139/ssrn.2440666.

Gürses, D. (2009). İnsani Gelişme ve Türkiye, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 339-350.

Hicks, D. A. (1997). The Inequality-Adjusted Human Development Index: A Constructive Proposal. World Development, 25(8), 1283-1298. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00034-X.

Khodabakhshi, A. (2011). Relationship between GDP and Human Development Indices in India, International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(3), 251-253. https://doi.org/10.2139/ssrn.1867887.

Mahajan, S. K. (2013). Human Development Index – Measurements, Changes and Evolution. Nirma University International Conference on Engineering, NUiCONE. https://doi.org/ 10.1109/NUiCONE.2013.6780196.

Malkovsky, M. (2015). Effects on Petroleum Extraction on Norwegian Economy. Bachelor’s Thesis, University of Economics in Prague Faculty of Economics.

Mwije, S. (2012). Why Change from ‘Economic Growth’ to ‘Human Development’? How is Gender Equality a Development Issue?

Nell, C. & Zimmermann, S. (2011). Summary based on Chapter 12 of Baltagi: Panel Unit Root Tests. Department of Economics at University of Vienna.

Noorbakhsh, F. (1998). The Human Development Index: Some Technical Issues and Alternative Indicies, Journal of International Development, 10, 589-605. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199807/08)10:5<589::AID-JID484>3.0.CO;2-S

OECD. (2012). OECD Economic Surveys: Norway 2012. OECD Publishing.

Öngel, V., Sözen, İ. & Çelik, A. A. (2011). Orta Asya Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından Değerlendirilmesi, International Conference on Eurasian Economies, SESSION 6C: Orta Asya Ekonomileri III, 434-439.

Öztürk, H. M. (2016). Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi, Ekonomik Gelişmişlik, Beslenme İlişkisi ve Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması, Journal of Human Sciences, 13(2), 3402-3412. https://doi.org/10.14687/jhs.v13i2.3807.

Pourmohammadi, M. R., Valibeigi, M. & Sadrmousavi, M. S. (2014). The Relationship between HDI and its Indicators with Regional Growth in Iranian Provinces, Regional Science Inquiry, VI(2), 73-86.

Ranis, G. & Stewart, F. (2005). Dynamic Links between the Economy and Human Development. DESA Working Paper No. 8.

Ranis, G. & Stewart, F. (2000). Strategies for Success in Human Development, Journal of Human Development, 1(1), 49-69.

Ranis, G., Stewart, F. & Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development, World Development, 28(2), 197-219. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00131-X

Shome, S. & Tondon, S. (2010). Balancing Human Development With Economic Growth: A Study of ASEAN 5, Annals of the University of Petroşani, Economics, 10(1), 335-348.

Stewart, F. (2019). The Human Development Approach: An Overview. Oxford Development Studies. https://doi.org/10.1080/13600818.2019.1585793

Şaşmaz, M. Ü. ve Yayla, Y. E. (2018). Vergiler ve Ekonomik Büyüme ile İnsani Gelişme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Avrupa Birliği Geçiş Ekonomileri Örneği, Sayıştay Dergisi, 111, 79-99.

Şeker, S. D. (2011). Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeksi Sıralamasının Analizi. T.C. Kalkınma Bakanlığı.

Taban, S. & Kar, M. (2014). Kalkınma Ekonomisi. Bursa: Ekin Yayınevi.

Tarı, R., Koç, S. & Abasız, T. (2019). Ekonometri, 14. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Tıraş, H. H. (2019). Türkiye İçin İnsani Gelişmişlik Göstergeleri, BEYDER, 14(1), 15-31.

Tıraş, H. H. & Ağır, H. (2018). İnsani Gelişmişlik Göstergeleri Açısından İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 20-40. https://doi.org/10.30976/susead.398254.

Uçan, O. & Koçak, E. (2018). İnsani Gelişme Endeksi ile Büyüme İlişkisi: Pedroni Eşbütünleşme Örneği, Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM), 1(2), 55-61.

UNDP, F. U. & Landin, S. (2005). Bliver Verden Bedre? København: FN’s Udviklingsprogram (UNDP).

UNDP (2002). Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: Oxford University Press.

UNDP (2016). Human Development Report 2016. New York: United Nations Development Programme.

UNDP (2018). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update.

United Nations (2019). World Happiness Report 2019. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Wahl, A. (2015). Refah Devletin Yükselişi ve Düşüşü. (Translators: Haldun Ünal ve Baran Öztürk). İstanbul: h2o Kitap.

https://data.oecd.org/, Accessed: 30.10.2019.

https//databank.worldbank.org, Accessed: 24.10.2019.

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi, Accessed: 05.11.2019.

http://hdr.undp.org/en/data, Accessed: 24.10.2019.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/fakta-norges-fundament-flyder-paa-olie, Accessed: 07.11.2019.

https://www.heritage.org/index/country/norway, Accessed: 02.11.2019.

https://www.macrotrends.net/countries/NOR/norway/gdp-per-capita, Accessed: 09.11.2019.

https://www.macrotrends.net/countries/NOR/norway/literacy-rate, Accessed: 05.11.2019.

https://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1946-norges-nei-til-eu-i-1994.html, Accessed: 09.11.2019.

https://www.norway.no/en/india/norway-india/news-and-events/new-delhi/news/norway-once-again-ranked-as-the-best-country-to-live-in/, Accessed: 06.11.2019.

https://www.prosperity.com/globe/norway, Accessed: 06.11.2019.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html, Accessed: 26.10.2019.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_no.html, Accessed: 06.11.2019.

Downloads

Published

2020-10-27

How to Cite

Ozturk, S., & Suluk, S. (2020). The granger causality relationship between human development and economic growth: The case of Norway. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 9(6), 143–153. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i6.902

Issue

Section

Interdisciplinary Studies in Humanities & Social Sciences